Fönster har en helt avgörande betydelse för hur vi upplever våra hem. Fönsterdesign är kanske det viktigaste valet vi står inför vi nybygge av fastigheter och det är även något att beakta när vi planerar renoveringar. Fönster släpper in ljus som påverkar hur vi mår och deras storlek och placering avgör vad vi ser när vi tittar ut genom dem. Fönstrens utformning har har stor betydelse på hur energieffektiv en fastighet är och har även effekt på ventilation och ljudmiljö. Samtidigt är fönstren utsatta för vädrets makter och hör till de byggnadsdetaljer som kräver mest underhåll, åtminstone om karmarna är gjorda av trä. Nya fönster till ett helt hus är en stor utgiftspost så är det är även av stor vikt att tänka ekonomiskt när man renoverar gamla fönster eller investerar i nya. I den här texten ska vi diskutera traditionell fönsterdesign och jämföra den med dagens trender och möjligheter på området.

Fönster i äldre hus

Fönster med spröjs var tidigare standard. Det innebär att fönstren är indelade i sektioner. Det görs fortfarande nya fönster med spröjs, inte minst till ägare av äldre fastigheter. Den stora fördelen med detta är att man bara behöver byta en mindre del om en skada uppstår. Nackdelen är att det är mer trä som kräver underhåll i ett spröjsat fönster och att det är svårare att tvätta dem. En fördel med äldre fönster är att man förr i tiden hade bättre tillgång till kärnvirke och att man satsade på att göra just fönster av detta hårda och mer rötbeständiga material. Fönster i hus som uppfördes på 70- och 80-talet är ofta sämre än originalfönstren hus som är 70-80 år gamla. Förr i tiden var uppvärmningen av hus ett stort projekt som ofta involverade hela familjen. Därför hade man få och små fönster för att minska värmeförlusten. framtidens hus enligt ungdomar har panoramafönster. Historiskt sett är detta ett relativt nytt koncept. Dåtidens glas var för dyrt och tungt och inte tillräckligt hållbart för så stora glaskonstruktioner.

Nya material och möjligheter

Man ser många snygga fönster av olika typer när man tittar på nya, arkitektritade hus. Det som slår en är att fönster kan göras i så många olika former idag. Jättestora, runda, fönster går att framställa med dagens tekniker och vi har även material som inte spricker lika lätt som äldre tiders fönsterglas. Så länge man inte behöver oroa sig för insynen satsar det flesta som bygger nytt på väldigt stora panoramafönster som ibland suddar ut gränsen för vad som är ute och inne. Det är inte det mest ekonomiska sättet att bygga på ment estetiskt ger stora fönster en härlig känsla som man helt enkelt mår bra av. En sak som det är bra att tänka på är att man blir mer utelämnad för husets omgivningar och vädrets makter med riktigt stora fönster. Är det grått och fult kan man inte lika enkelt dra sig undan och skapa en annan miljö inomhus.