Så länge det har funnits fotografier så har det också funnits fotografier av mode. Människans strävan efter att föreviga det vackra och skapa stilleben av andra människors utseenden och klädval är ett tidlöst fenomen.

Idag ser vi modefotografier främst i tidningar som Elle och King, eller i de olika modemärkenas kataloger och annonser. Men går man tillbaka i tiden kan man se att redan de gamla målarmästarna jobbade med liknande metoder, och även då fyllde deras konstverk delvis samma syften. Man visade upp de rika och mäktiga i sina bästa kläder, vilket sedan satte trender som kom att följas av hela kontinenter. Det som utmärker riktigt bra modefotografi är att det överskrider gränsen mellan det kommersiella och konsten. Många modefotografer som Richard Avendon, Helmut Newton och Annie Leibowitz är sådana vars bilder idag ställs ut på de finaste konstmuseerna och vars bilder säljs för ibland astronomiska belopp.

Kritik av modefotografiet
Det är genom åren många som haft problem med och kritiserat modefotografiet som form. Det uppmuntrar till kommersialism, att modellerna är för anorektiska och objektifieras i stor utsträckning är bara några av de punkter som konstformen angripits för. En del är givetvis relevant, men det ligger nära till hands att misstänka att denna form kritiseras extra mycket eftersom målgruppen ofta är kvinnlig och det därför inte ses som lika fint som annan konst. I mångt och mycket har också branschen blivit bättre på att använda modeller som faktiskt mer representerar gemene man, även om det fortsätter vara en genre där den ibland något skeva bilden av den ideala kvinno- och manskroppen fortsätter dominera.

Bli modefotograf
För den som vill bli modefotograf själv eller vill fördjupa sig i stilen så finns det ingen direkt utbildning att gå. Det som gäller är att gå så många fotokurser som möjligt, öva mycket och bygga upp en portfolio och ett kontaktnät för att förhoppningsvis kunna börja som fotoassistent och sen jobba sig upp. Glöm inte bort att fira egna framgångar genom att rama in och hänga upp dina bästa verk, måttbeställda ramar blir alltid bäst. Ska man ägna sig åt konstnärlig och skapande verksamhet av den här typen är det heller inte fel att skaffa sig till exempel en examen i konstvetenskap. Att studera de gamla mästarna kan ge mycket bra input, och det sätt man komponerar en optimal bild på har egentligen inte förändrats så mycket genom århundradena.