Taket en viktig del av helheten

Taket är en del av huset som ofta blir underskattad när det talas om design, kanske för att det är ett dyrt projekt att lägga om taket och för att olika typer av tak ställer krav på hur resten av huset är byggt. DM tak https://dmtak.se/ är en stockholmsbaserad takläggarfirma […]