Taket är en del av huset som ofta blir underskattad när det talas om design, kanske för att det är ett dyrt projekt att lägga om taket och för att olika typer av tak ställer krav på hur resten av huset är byggt. DM tak https://dmtak.se/ är en stockholmsbaserad takläggarfirma som gärna kan ge tips och råd om vilket tak som passar för vilket hus och även ge kostnadsförslag för vad det skulle kosta att laga eller ändra taket.

Ett tak kan, beroende på material och byggnadssätt, vara specifikt för en viss tidsperiod eller del av världen. Hur ett tak är byggt kan avgöra om ett tak är original eller en nyproduktion som är tänkt att efterlikna en äldre stil, eftersom nya metoder har uppfunnits och byggstadgar har ändrats över tid.

Olika byggmaterial på tak

Vilket byggmaterial som användes berodde på vilka material som fanns att tillgå i närområdet, eftersom valet av material avgjorde hur taket kunde konstrueras. Tegeltak är vanligt förekommande i många svenska städer eftersom metoden att tillverka tegel har funnits i Sverige sedan tidig medeltid, och för att tegel går att använda på alla tak som har tillräckligt brant lutning. Särskilt i Skåne är det vanligt med tegeltak eftersom Skåne har fin lerjord som lämpar sig för tillverkning av tegel. Det finns olika sorters tegel att göra tak av, enkupigt tegel, och tvåkupigt tegel.

Plåt var ett dyrbart material som har använts sedan 1500-talet som främst användes på exklusiva byggnader. Det var kopparplåt och zinkplåt som användes på kanter och mindre takpartier. På 1800 talet uppfanns en galvaniserad plåt som var billigare och plåt kunde därför användas på större ytor. Efter den galvaniserade plåtens intåg blev plåttak ett av de vanligaste takmaterialen i Stockholm.

På 1800- och tidigt 1900 talet var det vanligt med dekorationer av kopparplåt i form av dekorativa löv, eller takspiror, speciellt på offentliga byggnader och påkostade bostadshus. Många av dessa dekorationer har dock tagits bort på grund av underhållet och att stilen blivit omodern.

Brutna tak – en blandning av tegel och plåt

Ett brutet tak, eller mansardtak, är ett sadeltak som brutits upp och har två olika nivåer på lutningen. Mansardtaken består av tegel på de lutande delarna och plåt på de platta delarna av taket. Mansardtak var vanligt förekommande på högreståndsbyggnader på 1700- och 1800-talen och ger därför byggnaden en känsla av lyx. De fick ett uppsving på 1900-talet under den nationalromantiska eran då historisk svensk arkitektur var på modet. Mansardtaken har återigen fått ett uppsving i popularitet, kanske på grund av ett stigande intresse för äldre tiders arkitektur.